Tandemflygning

Tandemflygning på hanget.

Hangflygning är skärmflygning där vinden pressas uppför en sluttning eller backe och bildar en slags ”luftkudde” av ”uppvindar” som vi skärmflygare kan använda oss av och flyga på. Bra hang är i Sverige ungefär lika ovanliga som bra fjäll att flyga från men finns t.ex. på Österlen i Skåne.

 

Tandemflygning från berget.

Bergsflygning är själva ursprunget inom skärmflygning. Här startar man på ett berg i sluttande terräng. Men kom ihåg att vi inte hoppar! Starten är istället mjuk och kontrollerad. Väl ute i luften kan man flyga på uppåtvindar av varmluft s.k. termik. Bergstandem utför vi t.ex. i Åre men likväl som man tar liften upp så kan man välja ett annat fjäll och vandra upp och sedan avsluta turen med ett stilla nerflyg till foten av fjället.

 

Tandemflyg från en vinsch

I t.ex. Stockholm där det varken finns berg eller bra hangställen kan vi istället använda oss av en vinsch som drar upp oss i luften med hjälp av lång lina som är kopplad till en motor och på så vis komma upp i luften, ungefär på samma sätt som man gör med hängglidare och segelflygplan. Vinschens lina brukar ofta vara ca 1000 meter och finns det förutsättningar så kan man liksom i bergen flyga uppåtvindar av varmluft, s.k. termik.

 

Paramotortandem

kan man flyga över hela landet på ställen med fritt luftrum och en någorlunda stor (ca 100×100 meter) och slät yta. Då är det motorn och propellern som skjuter oss upp i luften. Väl uppe i luften fungerar farkosten som ett litet flygplan och vi kan inom rimliga avstånd flyga vart vi vill.